معرفی رئیس سازمان :

سمیه شیرازی

    ارتباط با سازمان:

   تلفن مستقیم : 56411183

   تلفنخانه شهرداری : 4 - 02156213141

   آدرس : رباط کریم - بلوار امام خمینی(ره) - جنب اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی