28 تیر 1397 ساعت 17:30

شهردار رباط کریم از تشکیل ششمین جلسه کارگروه سیما و منظر شهری با رویکرد بازآفرینی و زیباسازی سیمای شهر رباط کریم خبر داد.

 

 

به گزارش اداره روابط عمومي شهرداري رباط کریم ؛ مهندس سید محمد میرزمانی گفت : شهروندان بهترین ناظر بر عملکرد ما هستند و زیبایی شهر خود نشان از توجه ما به کیفیت زندگی شهروندان مان است از این رو  زیباسازی منظر شهری یکی از عوامل مهم و موثر در فضای کسب و کار است و به همین دلیل برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

وی به اجرای سیاستهای کلی سیما و منظر شهری با استفاده از روش های موفق در این زمینه اشاره و اذعان داشت: تهیه طرح جامع سیما و منظر شهری که یک سند راهبردی برای سیمای شهر رباط کریم خواهد بود در دستور کار قرار گرفته است.

 

شهردار رباط کریم در پایان گفت: شهر یک موجود تنیده از مفاهیم کالبدی ُ اجتماعی و فرهنگی با هدف ایجاد محیطی مناسب برای زندگی و بالندگی شهروندانش است و هماهنگی آن با نیازهای شهر یکی از عوامل اصلی در ایجاد محیط زیست مناسب و مطلوب شهری خواهد بود. 

گفتنی است در این جلسه مشاور طرح پس از بررسی وضعیت موجود سیما و منظر شهر رباط کریم طی گزارشی از فعالیت های صورت گرفته و راهکارهای پیش بینی شده در این راستا توضیحات خود را ارائه و مقرر گردید در جلسات بعدی هر یک از اعضا پیشنهادات خود را اعلام نمایند .

Back to Top

Template Design:Dima Group