04 آذر 1396 ساعت 01:46

سرپرست شهرداری رباط کریم نقش شهروندان و مشارکت آنان در تعیین اولویت های شهری را انکار ناپذیر دانست و دیدگاههای خود را در خصوص اهمیت مشارکت آنان در فعالیت های شهری بیان کرد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری رباط کریم : مهندس علیرضا گل بابائی با اشاره به اهمیت و نقش شهروندان در اجرای طرح ها و استفاده از نظرات شهروندان در برنامه های شهری اظهار داشت : شهروندان مالک و ناظر اصلی فعالیت های مدیریت شهری هستند و هرگونه نظر و پیشنهاد شهروندان در خصوص مسائل شهری می تواند در اجرای برنامه های این مجموعه مؤثر واقع شود .

وی با بیان اینکه این نوع مشارکت می تواند منجر به تعامل دوسویه و و تقویت حس اعتماد به مدیریت شهری شود تصریح کرد : از مهمترین عوامل موفقیت یک نهاد عمومی در شهر مشاکت و بهره گیری از نظرات همه ساکنان و شهروندانش است و این می تواند ضعف ها و کاستی هایی که ممکن است سالها از چشم برنامه ریزان مدیریت شهری دور مانده باشد را نمایان نماید .

سرپرست شهرداری رباط کریم در پایان گفت : شهرداری رباط کریم از طرح های نو گرایانه استقبال می کند و مطمئنا شناسایی مشکلات و شناخت اولویت های شهری با چنین رویکردی نه تنها می تواند به توسعه شهر کمک کند بلکه شهروند سالاری را بعنوان یک اصل مهم در فعالیت های پیش روی خود می داند .

Back to Top

Template Design:Dima Group