04 آذر 1396 ساعت 01:37

رعایت اصول وضوابط شهرسازی ودفاع از حقوق عمومی شهر وشهروندان از اولویت هاست

سرپرست شهرداری رباط کریم توجه به رعایت اصول شهرسازی در ساخت و سازها و دفاع از حقوق عمومی شهر را اولویت برنامه های خود دانست و دیدگاه های خود را بیان نمود .

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری رباط کریم ؛ مهندس علیرضا گل بابائی با بیان اینکه شهر با اصالت و تاریخی رباط کریم نیازمند توجه به فعالیت هایی در زمینه توسعه هدفمنمد و پایدار می باشد اذعان داشت : رباط کریم شهری است با قدمت تاریخی ،اصالت فرهنگی وموقعیت خاص جغرافیایی که به همین واسطه با یک مدیریت و برنامه ریزی صحیح و اصولی در راستای اجرای طرح های کوتاه مدت و بلند مدت می توان به لحاظ زیر ساختی موجبات افزایش رفاه عمومی و توسعه شهری را فراهم آورد.

وی گفت : باید تلاش کرد تا ظرفیت های گسترده این شهر از حالت بالقوه به حالت بالفعل تبدیل گردد و جایگاه رباط کریم را به عنوان قطبی مطرح وشهری در مسیر توسعه پایدار در سطح منطقه تثبیت کرد.

مهندس گل بابائی در همین رابطه با بیان اینکه ؛ زیبا سازی وتوسعه فضاهای سبز شهری یکی از الویتها در افق توسعه رباط کریم است ؛افزود:با توجه به نقش ویژه المانهای بصری وفضاهای سبز در ایجاد نشاط شهروندی و همچنین ایجاد هویت شهری یکی از مهمترین الویت های مدیریت شهری جهت توسعه شهر در این حوزه می باشد ، کما اینکه در گذشته نیز شاهد گسترش کم نظیری در حوزه فضاهای سبز شهری رباط کریم بوده ایم .

سرپرست شهرداری رباط کریم در پایان اظهار داشت : اگر بخواهیم مجموع فعالیت هایی که در یک شهر توسط مدیریت شهری انجام می شود بررسی نمائیم به این نتیجه می رسیم که بدون برنامه ریزی در مسیر توسعه نه اینکه پیشرفتی حاصل نمی شود بلکه نمیتوان سرمایه شهر و از همه مهمتر زمان از دست رفته را جبران نمود .

Back to Top

Template Design:Dima Group