04 آذر 1396 ساعت 01:39

در نشست امروز اعضاء شورای اسلامی شهر رباط کریم با رای اکثریت ، محمد میرزمانی به مدت 4 سال بعنوان شهردار رباط کریم انتخاب شد

 به گزارش روابط عمومی شهرداری رباط کریم ، پریسا ایلانلو رئیس شورای اسلامی شهر رباط کریم با بیان اینکه بیش از ۲5 نفر برای تصدی پست شهرداری رباط کریم رزومه و سوابق خود را به دبیر خانه شورای شهر ارسال کرده بودند گفت : پس از بررسی های فراوان و تشکیل جلسات مختلف جهت تعیین گزینه های مطرح برای انتخاب نهایی شهردار ، آقای محمد میرزمانی با رای اکثریت اعضاء بعنوان شهردار رباط کریم انتخاب گردید.

 

بنا بر این گزارش رییس شورای اسلامی شهر رباط کریم یکی از مهمترین اقدام اعضای منتخب دوره پنجم را انتخاب شهردار اصلح دانست و عنوان کرد : با توجه به خاصیت و موقعیت جغرافیایی شهر ریاط کریم و پتانسیل هایی که در این شهر وجود دارد می طلبد که شهردار منتخب با برنامه ریزی صحیح و تعیین اولویت ها در راستای توسعه هدفمند و رفاه شهروندان طرح های خود را اجرایی نماید.

ایلانلو در پایان از فعالیت های مهندس مختاری شهردار سابق رباط کریم تقدیر کرد و برای شهردار جدید آرزوی موفقیت نمود

Back to Top

Template Design:Dima Group