04 آذر 1396 ساعت 01:53

مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استان تهران با ارسال تقدیر نامه ای از مهندس مختاری شهردار رباط کریم برای اجرای شایسته و مناسب آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری شهرداران و کارکنان شهرداری های شهرهای تابعه استان تهران در سال ۱۳۹۵ تقدیر بعمل آورد.

 

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری رباط کریم ، مدیر کل دفتر امور شهری و شوراهای استان تهران با ارسال تقدیر نامه ای از مهندس مختاری شهردار رباط کریم برای اجرای شایسته و مناسب آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری شهرداران و کارکنان شهرداری های شهرهای تابعه استان تهران در سال ۱۳۹۵ تقدیر بعمل آورد که متن آن به شرح ذیل می باشد :

 

جناب آقای مهندس مختاری

 شهردار محترم رباط کریم

 جای جای این سرزمین همواره نشان از انسان هایی دارد که تمام کوشش و خود را معطوف به انجام بهینه امور نموده اند و سپاسگزاری از آنان گام نهادن در مسیر سپاسگزاری از پروردگار عالمیان است.

  احتراماً بدین وسیله مراتب تقدیر و سپاس خود را از تلاش های ارزشمند جنابعالی در اجرای شایسته و مناسب آزمون دوره های آموزشی غیر حضوری شهرداران و کارکنان شهرداری های شهرهای تابعه استان تهران در سال ۱۳۹۵ به عنوان میزبان حوزه آزمون رباط کریم تقدیم داشته و از درگاه ایزد منان سلامتی و توفیق همیشگی شما را خواهانم .

 هادی رحمتی

 مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها

Back to Top

Template Design:Dima Group