04 آذر 1396 ساعت 01:52

شهردار ناحیه الارد رباط کریم از استقرار یکدستگاه pos در شهرداری این منطقه به منظور پیشبرد سریعتر خدمات رسانی به شهروندان خبر داد .

 

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری رباط کریم ، اصغر اسفنجانی گفت : با توجه به اصل تمرکز درآمد ها و واریز به حساب واحد درآمد شهرداری رباط کریم به منظور کاهش تردد به مرکز و همچنین تسریع در خدمات رسانی و صدور فیش در شهرداری الارد یک دستگاه pos نصب گردید .

وی افزود : این اقدام موجب می گردد تا شهروندان الاردی برای پرداخت مبالغ جواز ، عوارض و مالیات بدون اتلاف وقت در شهرداری الارد امورشان رسیدگی و مجوز های لازم صادر گردد .

مهندس اسفنجانی خاطر نشان کرد : بیش از 90 درصد امور خدمات اداری در خصوص فعالیت های شهری در محل شهرداری الارد صورت می گیرد و ارجاع مخاطبان به شهرداری رباط کریم در حد قابل توجهی کاهش یافته است .

وی در پایان بیان داشت : امیدواریم بتوانیم با خدمات بهتر و سریعتر در توسعه و رشد سریع منطقه یک نقش موثر ایفا نموده و شهروندان از خدمات انجام شده رضایت داشته باشند .

Back to Top

Template Design:Dima Group