24 مرداد 1397 ساعت 01:52

اعضای شورای اسلامی شهر رباط کریم

 

 

  احمد محمد حسنی     

  پریسا اینانلو   

  

سید رضا حسینی   

   

      ولی اله حسنلو 

                                                             رضا تاجیک                                                                    

اکرم اینانلو  

      اکرم اینانلو        

 

      یوسف عبادی   

    

جمشید جندقی

 

                                                                            علی رجبی                                                                         

 

      محمد حسین بدرلو  

   

        عباس جعفری

                                                                                                 

 شماره تماس دفتر شورای شهر : 56432993

آدرس : رباط کریم بلوار امام خمینی (ره) روبروی ساختمان شهرداری

shora.robatkarim.ir

 

Back to Top

Template Design:Dima Group