03 بهمن 1400 ساعت 23:38

اقدامات شهرداری رباط کریم در راستای تکریم و رضایت ارباب رجوع اقدامات صورت گرفته در راستای تکریم و جلب رضایت ارباب رجوع شهرداری رباط کریم

1. نظرسنجی از مراجعین در خصوص نحوه عملکرد کارکنان با استفاده از فرم تکریم ارباب رجوع در شهرداری

2. هماهنگی و نوبت دهی به مراجعین جهت ملاقات با شهردارو پیگیری برخی از موارد مطروحه

3. طراحی و نصب منشور اخلاقی کارکنان شهرداری رباط کریم

4. ترویج حسن برخورد با ارباب رجوع با برگزاری کلاسهای آموزشی برای کارکنان

5. چاپ اخبار و عملکرد شهرداری و سازمانهای زیرمجموعه در بولتن داخلی رباط

6. برگزاری مراسم تجلیل از کارگران و کارمندان شهرداری و تقدیر از کارگران و کارمندان نمونه

7. تشویق کتبی کارکنان براساس نتایج نظرسنجی از ارباب رجوع 8. نصب تابلوی راهنمای طبقات

9. نصب تابلوهای سردرب واحد ها

10. نصب تابلوی ملاقات عمومی با شهردار

11. نصب بنر نام گزاری سال 93 توسط مقام معظم رهبری در راستای فرهنگ سازی

12. نصب تابلوهای تصاویر پروژه های شاخص شهرداری در فضای اداری

13. تهیه شرح وظایف واحد ها و معاونت ها و نصب در سردرب واحد ها

14. نصب تابلوهای حوزه های مختلف شهرسازی با طراحی جدید

15. تهیه و نصب تابلوی فرم تعرفه محاسبات عوارض شهرداری در فضای اداری

16. هیه تابلوهای تکریم ارباب رجوع برای پرسنا همراه با مشخصات و نوع فعالیت

17. نصب تابلوی معرفی اثار تاریخی شهرستان جهت آشنایی مراجعین با بناهای تاریخی

18. نصب تابلوهای اعلانات در طبقات مختلف

19. راه اندازی ایستگاه مطالعه در حوزه شهرسازی شهرداری جهت مطالعه مراجعین و ارباب رجوع

20. بروزرسانی پورتال رسمی شهرداری رباط کریم به ادرس www.robatkarim.ir و درج اخبار و عملکرد شهرداری و سازمانهای زیر مجموعه

21. انعکاس اخبار و عملکرد شهرداری نشریات

22. انعکاس اخبار شهرداری در خبرگزاریها

تابلو اعلانات

Back to Top

Template Design:aron Group