30 شهریور 1396 ساعت 23:12
Slide Title 1 Slide Title 2 Slide Title 3 Slide Title 4 Slide Title 5

مهندس علیرضا گل بابایی

سرپرست شهرداری رباط کریم

 

فعالیت های شهرداری رباط کریم با هدف توسعه متوازن و با رویکرد عدالت محوری در راستای تامین سرانه های شهری صورت می پذیرد که مشارکت شهروندان یاری رسان خواهد بود.

 

  سازمان فضای سبز                                         سازمان آتش نشانی  

    سازمان تاکسیرانی                                       سازمان اتوبوسرانی

 

 

   

                      

شهرداری منطقه یک ( الارد )                                                شهرداری منطقه دو ( سفیدار )

  پیگیری مکاتبات اداری                               دریافت فرم های اداره روابط عمومی

   پرداخت عوارض نوسازی                           دریافت فرمهای حوزه شهرسازی

 دریافت فیش حقوقی                                 ثبت مشکلات و درخواست شهروندان

 

 

Back to Top

Template Design:Dima Group