پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم اداره حراست
رئیس اداره حراست: محمد صفایی مهر
تلفن مستقیم : 56213492

6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0