نام و نام خانوادگی: حمیدرضا معصومی

تحصیلات: کارشناسی برنامه ریزی شهری - کارشناسی ارشد ترم آخر رشته برنامه ریزی شهری

سوابق:

-کارشناس بازدید

-کارشناس طرح تفصیلی

- دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

- مسئول شهرسازی

-عضو کمیسیون توافقات شهرداری

-عضو کمیسیون معاملات عالی شهرداری

- عضو کمیته شناسایی شهرسازی

- عضو کمیته درآمد شهرداری

-عضو کمیته فنی شهرسازی

-نماینده شهرداری در کمیسیون تبصره ۵ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها

-سرپرست اداره حقوقی و املاک شهرداری

-عضو کمیسیون سرمایه گذاری شهرداری

-دبیر جلسه شورای سازمان حمل و نقل و ترافیک

 


6.0.17.0
گروه دورانV6.0.17.0