پایگاه خبری و اطلاع رسانی شهرداری رباط کریم آبیاری درختان كهنسال منطقه نوده
Sunday, September 24, 2023
categorytitle / سازمان فضای سبز .
  • time : 11:01
  • Date : Tue Jun 06, 2023
  • news code : 2932
آبیاری درختان كهنسال منطقه نوده
سرپرست شهرداری رباط کریم با اشاره به راه اندازی پایش احیای درختان چنار کهنسال آسیب دیده در منطقه نوده ، گفت : درختان سرمایه های ارزشمند ما و آیندگان هستند و حفظ آنها در الویت کاری ما قرار دارد.

 به گزارش اداره روابط عمومی و أمور بین الملل شهرداری و شورای اسلامی شهر رباط کریم ؛ مهندس مهدی پور درختان را یکی از مهم ترین عوامل طراوت و زیبائی شهر عنوان کرد و افزود: درختان نماد آبادانی، شاخص خرمی و مظهر زندگی و باعث تلطیف هوا و موجب آسایش و رفاه مردم و صفا و پاکی طبیعت می‌باشند و بر این اساس ، یکی از رسالت های مهم واحد فضای سبز مدیریت شهری صیانت از درختان است.
وی با اشاره به یکی از رسالت های اصلی اداره فضای سبز در خصوص حفظ و صیانت درختان سطح شهر اظهار کرد : پایش درختان و بررسی مشکلات آنها در راستای حفظ و نگهداری از فضای سبز از اهم فعالیتهای کارشناسان و عوامل اجرایی این اداره است و معتقدیم که نجات یک درخت به منزله نجات یک شهر است.
وی در پایان با اشاره به اهمیت مشارکت شهروندان در نگهداشت فضای سبز شهری عنوان کرد در صورت بروز هر گونه مشکلات مرتبط با درختان و فضای سبز شهروندان می توانند با گزارش به عوامل اجرایی فضای سبز در حفظ ونگهداری درختان و فضای سبز منطقه مشارکت کنند.

news source
اداره روابط عمومی
Average :  0 |  Submitted :  0

Tags

    6.0.17.0
    V6.0.17.0